Straipsniai

Ekologiškas vairavimas: kaip sumažinti degalų sąnaudas? (20)

Publikuota 2011-07-07

Ekologiškas vairavimas: kaip sumažinti degalų sąnaudas?

Specialistai teigia, kad degalų sąnaudas lemia du svarbiausi dalykai: automobilio techninė būklė ir vairavimo stilius.

Be reikalo neskubant degalų sunaudojama 10 – 20 proc. mažiau. Be to, itin svarbu išmokti važiuojant neprarasti sukuriamos inercijos – t.y. judėti taip, kad prieš posūkius nereikėtų staiga stabdyti. „Pigiausia“ greitėti švelniai spaudžiant akseleratorių važiuojant nuo kalno. Tada kylant įkalnėje galima leisti automobiliui riedėti pernelyg stipriai neapkraunant variklio.

Keliaujant žinomu maršrutu šių aksiomų paisymas leidžia sutaupyti net 20 - 25 proc. degalų. Ir atvirkščiai – agresyviai startuojant, nuolat verčiant variklį dirbti aukštais sūkiais, degalų sąnaudos gerokai didėja.

Be to, itin svarbu laiku perjungti pavaras. Nors paprastai rekomenduojama kuo greičiau jungti aukščiausias pavaras, tačiau nereiktų pamiršti, kad jei lėtai važiuojant 5-ąja pavara stipriau spustelsite akseleratorių, variklis degalus srėbs didesniais gurkšniais, nei tą patį darant įjungus trečią ar ketvirtą pavaras. Nepatingėkite pasižiūrėti į automobilio eksploatacijos instrukcijoje nurodytą kiekvienos pavaros minimalų ir maksimalų greičius bei sekti spidometro rodyklės padėtį.

Taip pat reikia prisiminti, kad dauguma smulkių automobilis gedimų padidina kuro sąnaudas. Pavyzdžiui, būtina užsikimšus oro filtrui komplikuojamas oro patekimas į variklį, todėl degalų sąnaudos pradeda augti. Pakeitus užsiteršusį oro filtrą nauju galima sutaupyti iki 10 proc. degalų.

Dar vienas svarbus veiksnys, turintis įtakos kuro suvartojimui, yra mažas slėgis padangose. Kuro sąnaudas iki 4 proc. gali padidinti tiek oro trūkumas, tiek perteklius, todėl reikėtų paisyti gamintojo rekomendacijų.

Naudojant mažo klampumo sintetinę arba pusiau sintetinę variklio alyvą galima sunaudoti iki 6 proc. mažiau degalų, nei pasirinkus paprasčiausius mineralinius tepalus.

Degalų suvartojimą nuo 5 iki 20 procentų padidina ir oro kondicionierius. Todėl vairuotojai, norintys sutaupyti kuro, turėtų retkarčiais išjungti oro kondicionierių arba laikyti jį įjungtą silpniausiu režimu. Tiesa, greitai važiuojant atsidarius langus degalų sąnaudos yra gerokai didesnės, nei veikiant oro kondicionieriui.

Svarbiausi faktoriai, lemiantys degalų sąnaudas yra šie:

1. Per maža kompresija cilindruose didina degalų sąnaudas. Kiekvieną kartą, keičiant alyvą rekomenduojama patikrinti ir kompresiją. Parodymai atskiruose cilindruose neturi skirtis daugiau kaip 10 proc. Jei parodymai labai skiriasi arba kompresija nedidelė, variklis reikalauja rimto remonto, o ne kompresiją atstatančių priedų.

2. Neviršykite alyvos lygio variklio karteryje. Keisdami arba papildydami alyvą, sekite matuoklio žymes. Padidintas alyvos kiekis reiškia galios sumažėjimą, padidintas degalų ir alyvos sąnaudas. Intensyviau kaupsis nuodegos ant stūmoklio dugno, degimo kameroje, užsiterš išmetimo kolektorius, katalizatorius bei žvakės.

3. Neperkaitinkite variklio – nenormalus variklio temperatūros režimas taip pat didina degalų sąnaudas. Atidžiai sekite aušinimo skystį ir keiskite gamintojo instrukcijoje numatytu laiku. Kai kurie varikliai ir jų mazgai ypač jautrūs perkaitinimui, pvz. “Mazda” cilindrų galvutės.

4. Netinkamai sureguliuoti šiluminiai vožtuvų tarpeliai padidina degalų sąnaudas 10 – 20 proc. Šios problemos nėra varikliuose su hidrauliniais tarpelių kompensatoriais. Kartais skirstymo mechanizmo darbo trikdžiai atsiranda dėl išsitampiusios pavaros grandinės arba dirželio. Pasižiūrėkite į odometro parodymus – gal jau laikas juos keisti?

5. Nuodegos ir suodžiai ant cilindro sienelių degalų sąnaudas padidina nuo 5 iki 15 proc. Pats paprasčiausias būdas tai nustatyti, pasižiūrėti ar variklis, išjungus degimą, dar bando dirbti. Jei taip, degimo kameroje ir ant cilindro sienelių yra nesudegusių degalų, šalutinių degių produktų, todėl neatidėliokite vizito į remonto dirbtuves.

 

6. Prižiūrėkite maitinimo sistemą. Profilaktiškai tikrinkite jos būklę ir atsiradus nuotėkiui nedelsdami šalinkite jo priežastis patys arba kvalifikuoto serviso pagalba.


7. Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius padidina degalų sąnaudas 20 – 30 proc. Padidėjusios degalų sąnaudos reiškia netinkamą degiojo mišinio paruošimą (pvz. dėl adatinio žiklerio, esančio plūdės kameroje, nesandarumo):
a) jei mišinys liesas, staigiai paspaudus akceleratoriaus pedalą, šaltas variklis pradės “springti”, važiuojant juntamas sumažėjęs galingumas;
b) jei mišinys per riebus, variklis taip pat netenka galios, degalų sąnaudos padidėja, kas akivaizdžiai matoma žvilgtelėjus į juodos spalvos, benzinu kvepiančias išmetamas dujas.

8. Pilkite tik reikiamo oktaninio skaičiaus benziną – jis nurodytas arba dangtelio priešingoje pusėje, arba automobilio eksploatacijos instrukcijoje. Naudojant didesnio oktaninio skaičiaus benziną, nebus jokio efekto. Mažesnio oktaninio skaičiaus benzinas žalingas, nes variklis dirba su pertrūkiais, galima detonacija, savaiminis degalų užsiliepsnojimas, o tai mažina variklio galią ir resursą.

9. Karštą dieną neužpildykite degalais viso bako. Degalinėje į baką pilamų degalų temperatūra žemesnė, nei aplinkos ir, atitinkamai, bako temperatūra. Priklausomai nuo išsiplėtimo koeficiento, degalų tūris padidėja iki 5 proc. Labai pavojinga, jei plėsdamiesi degalai išteka iš bako arba pro nesandarumus maitinimo sistemoje.

10. Neapkraukite šalto variklio, ypač žiemą. Paleidę variklį, leiskite jam padirbėti tuščios eigos sūkiais tam, kad alyva geriau pasklistų po visus svarbesnius tepimo taškus, pvz. į alkūninio veleno atraminius ir švaistiklinius guolius. Staigus pajudėjimas įtakoja didesnį paviršių dilimą. Tvarkingame variklyje, naudojant visasezoninę, sintetinę alyvą, ji po visus tepimo taškus pasklinda jau po 10 sek., tačiau šis laikotarpis gali prasitęsti iki 1 min., priklausomai nuo variklio būklės, naudojamos alyvos, aplinkos temperatūros ir pan.

11. Trumpų sustojimų metu neišjunkite variklio. Paleidimo metu variklis daugiau susidėvės, nei dirbdamas tuščios eigos sūkiais, be to, paleidimo metu maitinimo sistema į degimo kamerą tiekia riebesnį mišinį – ką tik paleidus variklį, alkūninio veleno sūkiai didesni ir tik po kelių sekundžių jie sumažėja iki normalių tuščiosios eigos sūkių.

12. Vairavimo stilius tiesiogiai įtakoja degalų sąnaudas – be reikalo neskubant degalų sunaudojama 10 – 20 proc. mažiau. Važiuojant sportiškai labiau apkraunamas variklis, transmisijos mazgai, daugiau dyla padangos ir pan.

13. Laiku perjunkite pavaras. Mieste neskubėkite jungti aukščiausių pavarų, nes pvz. 5-os pavaros įjungimas pateisinamas, kada greitis didesnis kaip 70 km/val. Nepatingėkite pasižiūrėti į automobilio eksploatacijos instrukcijoje nurodytą kiekvienos pavaros minimalų ir maksimalų greičius arba sekite atitinkamas žymes spidometre. Gamintojas greičių diapazonus parenka su persidengimu, todėl visada galima tolygiai greitėti ir lėtėti. Maksimalų greitį atskiros pavaros diapazone pasiekti protinga nebent lenkiant.

14. Išmokite važiuoti iš inercijos – mokykitės įvertinti kiekvieno posūkio aštrumą, kad prieš pat jį nereikėtų staigiai stabdyti. Taip tik eikvojamos stabdžių kaladėlės, tuo tarpu judant iš inercijos, išnaudojama įsibėgėjimo metu išeikvota energija. Važiuojant iš inercijos žinoma trasa galima sutaupyti 20 - 25 proc. degalų, o slidžia kelio danga taip net saugiau. Reikia turėti galvoje, kad daugiausia degalų sunaudojam sukuriant inerciją - t.y. įsibėgėjant. Todėl didinti greitį stenkitės švelniai spausdami akseleratorių važiuodami nuo kalno. Įkalnėje rekomenduotina leisti automobiliui riedėti pernelyg stipriai neapkraunant variklio.

15. Jei važiuojate magistrale, optimalus variklio darbas ir ekonomiškumas yra alkūniniam velenui sukantis 2/3 maksimalių sūkių, labai skubant – 3/4 maksimalių sūkių (pvz. jei variklio maksimalūs sūkiai 6000 min-1, optimalus darbas ir ekonomiškumas pasiekiamas prie 4000 min-1, skubant – prie 4500 min-1). Per lėtas važiavimas neekonomiškas, ypač jei važiuojama kalvota vietove.

16. Neperkraukite automobilio, ypač venkite gremėzdiškų krovinių ant stogo. Jie ne tik didina oro pasipriešinimą ir atitinkamai degalų sąnaudas iki 20 proc., bet ir mažina automobilio stabilumą posūkyje, nes pasislenka į viršų masės centras. Niekada nevažinėkite su bagažine ant stogo – jei ji nereikalinga, geriau ją nuimkite, nes ir su tuščia bagažine degalų sąnaudos padidėja 3 – 5 proc. Kuro sąnaudos gana smarkiai sumažėja, jei važiuodami naudojatės vakuuminiu maišu, kurį sukelia dideles puspriekabes tempiantys vilkikai. Tiesa, tai daryti reikėtų labai atsargiai, nes efektas pasiekiamas, dviratininkų terminais kalbant - “sėdint ant rato” už 3-5 metrų. Toks atstumas gerokai padidina susidūrimo pavojų staigiau sunkvežimiui stabdant.

17. Automobilio ir priekabos (ir ypač namelio) tandemas padidina degalų sąnaudas 20 proc. Atitinkamai labiau apkraunamas ir dėl to dėvisi variklis. Labai svarbus slėgis automobilio padangose, kuris turi atitikti pilnos apkrovos reikšmę. Slėgis visose padangose turi būti vienodas, kitaip padidėja riedėjimo pasipriešinimas. Krovinys priekaboje turi būti pritvirtintas nejudamai ir kiek galima ties ašies viduriu – priešingu atveju autotraukinys netenka stabilumo.

18. Jei slėgis padangose per mažas, jos remiasi didesniu paviršiumi, dėl to padidėja riedėjimo pasipriešinimas ir atitinkamai degalų sąnaudos. Nedėkite platesnių padangų, nei numato gamintojas, kitaip pažeisite važiuoklės kinematiką su visomis liūdnomis pasekmėmis ir padidinsite degalų sąnaudas. Įtakos turi ir ratų suvedimas bei išvirtimas.

19. Klimatinės sąlygos - didelis priešpriešinis, šoninis vėjas taip pat iki 30 proc. padidina degalų sąnaudas ir tai ypač juntama važiuojant padidintais greičiais (daugiau kaip 100 km/val). Prieš, per ir po lietaus, dėl padidėjusio oro drėgnumo ir riebesnio degiojo mišinio, degalų sąnaudos padidėja 10 – 15 proc. Važiuojant vieškeliais ir prastais vietinės reikšmės keliais, degalų sąnaudos, priklausomai nuo kelio būklės ir atitinkamai dėl to padidėjusio riedėjimo pasipriešinimo, padidėja net 15 – 20 proc. Be to, padidėja pakabos, vairo mechanizmo apkrova. Todėl kelią rinkitės šiek tiek ilgesnį, tačiau su geresne danga.

Komentarai:

ARA 2011-08-14 21:11:35
Prajuokino kad kondicionieriaus ir velkamo namelio kuro sanaudos vienodos. Ford galaxy 2,3 trasoje kondicionierius pusę paėgumo gal 100 gr. per valandą. Spėju kad sanaudos labai priklauso nuo kompresoriaus būklės. Nes kai jį gali su ijungus su 2 pirštais prasukti iš kur bus kuro sanaudos, kai nėra pasipriešinimo. Velkant namelį 20 procentų bus labai mažai nebent pavėjui.
Erika 2011-07-28 13:06:30
Sveiki, nepamirškime, kad ne tik kuras yra ekosistemos problema, turime ir kitų problemų, tokių kaip panaudotos padangos, kur jas dėti, galime sužinoti iš motomanų.lt
Kelias 2011-07-15 22:45:43
Klaipeda-Kaunas magistrale :]
Pataisymas 2011-07-13 19:46:57
Nieko sau pas jus automobiliai. Straipsnyje buvo kalbama apie maksimalias variklio apsukas, tai yra iki ribotuvo. Nemanau, kad jus sugebetumet uzgazuoti iki 8000 ar 9000 apsisukimu, tad ir 2/3 maksimaliu apsisukimu gerokai maziau nei jus galvojat. Pvz pas mane maksimalus apsisukimai yra 6400, tai 2/3 butu 4100-4200, ko pasekoje butu greitis virs 160km/h. Parodkit Lietuvoj kelia, kuriuo butu galima vaziuoti tokiu greiciu? Ir tai vargu ar butu ekonomiska :D
Vaidas 2011-07-13 16:17:49
Perdaug kiekvienoj mašinoj smulkmenų, kad pritaikyt joms tokį straispsnį.. Kad ir dėl apsukų: pas mane max 9000, tai man reiktų laikyt 6000?! Kažkaip nelogiška. Čia buvo vienintelis naujai girdėtas dalykas ir, matyt, sugalvotas iš oro :D
15. Jei važiuojate 2011-07-11 15:58:05
Jei važiuojate magistrale, optimalus variklio darbas ir ekonomiškumas yra alkūniniam velenui sukantis 2/3 maksimalių sūkių

jei 8000 apsuku yra max, tai 2/3 bus 5300 - kokiu greiciu tureciau vazineti magistralej, jei busiu isimetes 6 saiba kad pasiekciau tokias apsukas?????
ddd 2011-07-11 11:00:00
Dejau as ant tu tdi, kazkas sake, negenda,vaziuoja nuostabiai ir anukam galima palikt,galiu pasakyt,geda tokia gelda anukam palikinet,juo labiau gnda ne maziau nei kitos masinos - stebuklu pasaulyje nera.
to D-4D 2011-07-11 09:24:00
Jai tu bukas tai bent jau nesiskelpk . Jai žmones sako kad 4 paima tai vadinasi paima o tu jau cia pisi prota kad 5-5,5 minimum . Jai ir vairuoji tolygiai ir t.t. vistik išlieka technine pusė auto . Jai tavo auto prastesne truputy kompresija , plačios padangos arba dar geriau padangos kokios universalios kurios prie 30 karšcio prie kelio limpa , net jai važiuoji pries veja ir pavejuj skirtumas didelis tai ir susidaro tas 1 litro degalu skirtumas . (NEPYKIT JAI PASIKARTOJAU NES STRAIPSNIO NESKAICIAU )
:)))) 2011-07-10 12:21:12
jei rupi ekonomija ir patenkinama trauka pirkit 1,9tdi su raudona, kuro 5 l, negenda ir dar anukam ta masina paliksit:DDDD
TopGear 2011-07-09 22:22:52
Be to,ar kas nors pazysta bent viena zmogu kuris praturtejo sutaupydamas litra degalu?
TopGear 2011-07-09 22:20:45
Koks tolkas kasmet rasyt vien ta pati per ta pati?Kiekvienas mastantis vairuotojas zino kaip sutaupyti kuro.KOKS vairuotojas nezino,kad automobiliui velkant nameli ar pakrauta priekaba kuro sanaudos dideja?Ir kas dabar vazineja karbiuratoriais?O kas dar vazyneja su verdanciu varikliu?!Parasytumet geriau kiekvienos markes automobiliu pliusus ir minusus,ne naujutelaiciu grabu pagamintu pinigu siurbimui o tu automobiliu,kuriuos iperka MUSU tautieciai o ne oligarchai.
kajus to d4d 2011-07-09 19:46:09
pats turejau avensis 2003m nepakrauta vaziavom 3se, vaziuojant 110 100km/h nuvaziavus 350km kuro vidurkis buvo 4.2L!!!! taip kad cia nesvajone o REALYBE.. ! nezinai nesnekek !
Mindaugas 2011-07-08 14:16:39
"Be reikalo neskubant degalų sunaudojama 10 – 20 proc. mažiau" - o kai skubi su reikalu, degalų taip pat sunaudoji mažiau? :)
D-4D 2011-07-08 11:53:17
Svajok sau toliau jog 100km su 4litrom nuvaziuoji. Labai puikiai zinau sio variklio sanaudas 5-5,5l/100km ir ne maziau. Erzina tokie svajotojai..
AirWerks 2011-07-08 10:02:07
kas per idijotas sugalvojo su kiekvienu tepalo keitimu tikrinti kompresija? gerai jei variklis 4 katilu, tai nesunku pamatuoti, bet vistiek reikia zvakes issukineti - laika gaisti. o jei 6 cilindrai priekiniais varomoj masinoj.. reikia isiurbimo kolektoriu nuimineti kai kuriose.. pagalvokit biski ka rasot.

be to.. suodziu ant cilindro sieneliu nlb gali buti.. degimo kameroj ir ant stumoklio virsaus gali.. beje, del ju pakyla kompresija
........... 2011-07-07 23:27:44
tai pritaikiti kasdieninem vazinejimui abeju ar tokiu daug atsirastu , tiesiog nereike dviraciu atradineti is tokiu ekonomisku vazinejimu nei vienas tai nevazinejo ir nevazines kiekviena sudneki skaiciuodamas ce tikrai neiseitis sumazinti sanaudas
Nesupratau? :D 2011-07-07 18:08:25
Todėl didinti greitį stenkitės švelniai spausdami akseleratorių važiuodami nuo kalno. Įkalnėje rekomenduotina leisti automobiliui riedėti pernelyg stipriai neapkraunant variklio.
ooo 2011-07-07 17:33:02
Tdi ne stebuklas, geresni Toyotos D-4D. 2.0 varikliukas trasoj tolygiai važiuojant 100km/h valgo 4 litrus 100km
Justas 2011-07-07 15:07:38
paskaicius straipsni galima suprast kad jei viska darai kaip parasyta sutaupai iki 200% degalu sanaudu :D
Eima 2011-07-07 15:01:56
Jei rūpi ekonomka tai pirkit 1.9TDI ir nebus problemų dėl kuro rijimo... O aš lieku prie savo BMW :D

Vardas:
El. paštas:

Paieška straipsniuose

Autogidas.lt informacija: +370 5 207 5057
Darbo laikas: I-V 08:30 - 17:00